Die Heiland is gebore, juig saam met eng’lekore!

Ons gemeente se jaarlikse Kerswyding vind weer op 23 November tydens die oggenddiens plaas.  Tydens hierdie luisterryke geleentheid sal die sanggroep en Verbondsonderrigkinders die gemeente uit volle bors deur sang begelei.

Sanggroep 2

“Nadat God klaar met die profeet Maleagi gepraat het, het die stem van die profete vir ongeveer 400 jaar stil geword.  God het niks meer vir sy volk gesê nie.  Daarna het ‘n donkerte op Israel gedaal wat niks goeds gebring het nie.  Hierdie era is deur die opkoms van Joodse mistiek en ander verderflikhede gekenmerk waardeur die volk van God sy geestelike greep geheel en al verloor het.  Daar was maar min verskil tussen Israel en sy heidenbuurlande.  Net ‘n handjievol gelowiges het nog op die beloofde koms van die Messias en Sy verlossing gehoop.  Die donker era kom met die aankondiging van die geboorte van Johannes die Doper as’t ware tot ‘n einde.  Hy was die Wegbereider vir die Messias en volgens die belofte die profeet Elia wat volgens Maleagi 4:5 sou kom.  Het ons enige verantwoordelikheid ten opsigte van hierdie groot Boodskap waarvan ons in hierdie dae opnuut bewus word?  Sal ons maar bloot net daarvan kennis neem, of sal ons Jesus opnuut aan ‘n sondedeurtrekte mensdom en ‘n onverskillige volk begin verkondig?”

O Môrester wat ons verlig,

Voor wie die nag eens sal moet swig,

On sweet die dag kom nader –

Die dag waaraan geen einde is

En ons as uitverkorenes

Vergader by die Vader!

Christus Jesus,

O verlig my,

Leer my,

Rig my,

Vors van vrede!

Kom, ja, kom, ons wag, o Here!

(Gesang 174:3)