Ons gee graag omdat ons ‘n dankbare gemeente is

 

braai

DAKPROJEK

Ons dakprojek ‘n reusesukses! Op Saterdag 8 November 2014 het die APK Pretoria-Oos sy 27ste bestaansjaar gevier. Die tema “Dankbaarheid” was sentraal tot die verjaarsdagvieringe waar die gemeente met dankbare harte teruggekyk het op...

spaarbussie

SPAARBUSSIEPROJEK

Spaarbussies ten bate van Bybelverspreiding Die Verbondsonderrigkinders van die APK Pretoria-Oos-gemeente is in 2013 vir die eerste keer gevra om by fondsinsameling ten bate van Bybelverspreiding deur die Bybelgenootskap betrokke te raak. Elke Verbondsonderrigkind het ʼn...

klere

KLEREPROJEK

In die Junie 2013-uitgawe van die Ligpos is ‘n artikel gepubliseer oor die waardevolle bydrae wat die Diens van Barmhartigheid-projek in en buite ons gemeente lewer. In hierdie artikel is gemeentelede ook kortliks ingelig...