Danville-kosprojek

‘n Groepie van ongeveer 25 dames van ons gemeente kom een keer per maand bymekaar om voedsel vir minderbevoorregte gesinne in Danville voor te berei en in te skep. Ons verskaf ook voedsel aan pensioenarisse van ‘n ouetehuis in Danville, waarvan die meeste inwoners geen pensioeninkomste het nie. Na aanleiding van die behoefte word ander benodigdhede ook van tyd tot tyd ingesamel.

‘n Lys met items wat benodig word, word in die weeklikse afkondigingsblaadjie by die kerk gepubliseer. Lidmate wat ‘n bydrae wil maak, kan die items Sondae kerk toe bring en in die blou kis by die ingang van die kerk plaas.