klereprojek

In die Junie 2013-uitgawe van die Ligpos is ‘n artikel gepubliseer oor die waardevolle bydrae wat die Diens van Barmhartigheid-projek in en buite ons gemeente lewer. In hierdie artikel is gemeentelede ook kortliks ingelig wat hulle kan doen om hierdie projek te ondersteun.

suzaanEen van ons jong gemeentelede, Suzahn Scholtz, het besluit om die daad by die woord te voeg en het met die Kinders van die Lig-klereprojek begin. Sodoende kon daar in baie kinders en gesinne se behoeftes voorsien word.

Die Ligpos-redaksie het ʼn kort onderhoud met haar gevoer om uit te vind wat presies hierdie projek behels en hoe ons as gemeente haar met hierdie taak behulpsaam kan wees.

 

  1. Vertel ons wat die klereprojek vir Kinders van die Lig behels. Kinders van die Lig ontvang skenkings vir klere op ʼn gereelde basis. Die klere wat ons ontvang, is vir babas, kinders en volwassenes. Wanneer ons op kampe kom, dink ons daar is baie klere om uit te deel, maar kom dan agter dat daar klere is wat te groot of te klein is. Daarom het ons gevoel om die klere uit te sorteer en dit makliker te maak op kampe waar seuns en dogters se klere geskei is in verskillende soorte, byvoorbeeld hemde, broeke, truie en rompe. Dit het my ook gepla dat ek elke Sondag in ons afkondigingsblaadjie lees van die groot behoefte aan klere wat op die platteland bestaan. Dit is toe dat ek gedink het dat Kinders van die Lig weer hier ʼn bydrae kan lewer met al die babaklere en volwassenes se klere wat ons weer kan aanstuur platteland toe.
  2. Ongeveer hoeveel kinders baat by ‘n enkele vrag skenking tydens ʼn Kinders van die Lig-kamp? Elke kamp is uniek en soms is daar kleiner groepe van so ongeveer 30 kinders en ander kere kan daar tot 60 kinders wees. Ons evalueer met elke kamp waar daar behoeftes bestaan en deel die beskikbare klere uit aan al die kinders volgens behoefte.
  3. Wat is die behoefte aan klereskenkings onder Kinders van die Lig? Die behoefte is altyd groot en enige skenkings is welkom.
  4. Waarom het jy met hierdie projek begin? Eerstens om orde te skep en dit makliker te maak tydens kampe vir die uitdeel van klere. Daar was voor die projek sakke en sakke vol klere in die stoor en karavaan en ek dink nie iemand het regtig geweet wat daar aangaan nie. Dit is chaos met elke kamp om klere uit te deel, veral omdat daar ook baie klere vir babas en volwassenes tussenin was. Nou weet ons presies wat ons in voorraad het om uit te deel.
  5. Watter geestelike waarde put jy uit die projek? Dit was ʼn wonderlike ervaring om te weet dat hierdie klere ʼn verskil kan maak in iemand se lewe deur vir hom of haar in ʼn basiese behoefte te help voorsien. Dit het my ook weereens laat besef dat ek baie bevoorreg is en so baie as vanselfsprekend aanvaar elke dag.
  6. Wat kan ons as gemeentelede doen om tot die sukses van hierdie projek by te dra? Enige skenkings van klere vir laer- en hoërskoolkinders sal beslis gebruik kan word en is baie welkom! As daar gemeentelede is wat bereid is om te help wanneer ons weer moet klere uitsorteer volgende jaar, sal dit ook baie waardeer word.
  7. Aan watter skenkings bestaan daar tans ‘n behoefte? Klere vir seuns sal baie welkom wees. Die behoefte aan skoene is ook baie groot.

Die invloed wat een persoon gedryf deur die Heilige Gees op ander mense se lewens kan hê, ook wat die verligting van nood in arm gemeentskappe betref, is verstommend. Suzahn bedank almal wat ‘n bydrae tot hierdie projek gelewer het.

 

“Ons bewandel die lewenspad net een maal. Laat ons dus nou al die goeie dinge doen wat ons kan en al die liefde aan ons naaste betoon wat ons kan. Laat ons dit nie uitstel of versuim nie, want ons sal nie weer langs hierdie weg gaan nie.” –Stephen Greller