Spaarbussies ten bate van Bybelverspreiding

spassie geldDie Verbondsonderrigkinders van die APK Pretoria-Oos-gemeente is in 2013 vir die eerste keer gevra om by fondsinsameling ten bate van Bybelverspreiding deur die Bybelgenootskap betrokke te raak. Elke Verbondsonderrigkind het ʼn spaarbussie ontvang om ʼn geldjie in te samel vir hierdie wonderlike doel.

“Sommige kinders was so vol geesdrif dat hulle vir meer as een spaarbussie gevra het.”

Die projek is met groot entoesiasme deur ons Verbondsonderrigkinders aangepak en die besondere bedrag van R2 353,90 is deur ons gemeente se kinders ingesamel.