Ek is wat Ek is – Eksodus 3:1-21

Het God ons krag nodig om God te wees? Ons kan so maklik die fout begaan om te dink dat ons wonderlik genoeg is. God is God sonder u en my. Hy is die fondament van alles. Die sleutelvraag in die lewe is daarom nie ‘hoe sterk is ek?’ nie, maar ‘hoe sterk is God?’. Die fokus moet op God se krag wees en nie op ons eie krag nie.

In Eksodus 3 het Moses geleer wie God is. In vers 5 vertel God vir Moses wie en wat Moses is, asook wie en wat God is. “Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is heilige grond”. Met hierdie woorde word daar duidelik aan Moses gesê dat God heilig is.

Wat meer is, dit gaan in hierdie lewe nie oor wat ons kan doen nie, maar in die eerste plek oor wie en wat God is, en wat Hý kan doen. Daarom, in hul gesprek verspil God nie tyd om Moses te oortuig van wat Moses kan doen nie. God verduidelik eerder aan Moses wat Hy, God, kan doen.

Ons is so geneig om die teenoorgestelde van God te wees. Ons sou dalk vir Moses verduidelik het hoe ideaal geskik hy is om terug te gaan Egipte toe – hy is immers ‘n voormalige prins wat die Egiptenare se kultuur verstaan en ken. Ons sou dalk ook vir Moses verduidelik het hoe geskik hy vir die lang woestynreis was – want wie ken die woestyn beter as hy, ‘n skaapwagter? Ons sou ook dalk tyd bestee het om vir Moses te herinner aan sy lewensgeskiedenis en wat hy alles al reggekry het. Daarom sou ons gesê het, “Kom ou Moses, jy kan dit doen, probeer net!”.

Dit vind ons egter nie in Eksodus 3 nie. Inteendeel. God sê, “Ek het my volk se ellende gesien en hulle noodkrete gehoor. Daarom gaan Ek hulle red. Daarom stuur Ek jou. Ek sal by jou wees, en Ek sal jou sê wat jy moet sê. Jy is niks meer as my verteenwoordiger nie. En as hulle vra wat my Naam is, wie die Een is wat jou gestuur het, sê net ‘Ek is wat Ek is’, dit is my Naam.”

Kyk mooi wat gebeur. Moses se krag word nie in aanmerking geneem nie. Hy word nie moed ingepraat nie. Hy kry nie ‘n klop op die skouer omdat hy gekies is nie. Daar word nie een woord gesê om hom te werf nie.

Baie word wel oor God gesê: wat Hy gesien het, wat Hy gehoor het, wat Hy besluit het, en wat Hy gaan doen. God se krag laat alles gebeur, nie die krag van Moses nie. Met ander woorde, ons is nie die dryfkrag agter ons lewens nie, God is. Alles in die lewe rus en berus op God se krag, op dit wat Hy is, op sy Naam.

Ken u die Here? Ons sê so maklik ons staan vas in die geloof. Is ons nog bewus daarvan dat geloof ook kennis en vertroue is? Kennis, want ons ken God, vertroue, omdat ons ten volle glo in die soenverdienste van Jesus Christus.

Ons tema vir die jaar was: LEEF VOLUIT OMDAT GOD ALLES IS.

Ons as gelowiges kan leef deur die liefde van God wat in ons harte uitgestort is (Romeine 5:5), tesame met die wete dat die tema vir 2015 ons weer opnuut geleer het Wie die belangrikste in ons lewens moet wees. “Want uit Hom, deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Romeine 11: 36)

Geliefdes, omdat die Here is wie Hy is en ons hierdie jaar in sy liefde kon groei is dit belangrik dat ons hierdie liefde van die Here vir mekaar sal uitleef in die jaar wat kom. Laat ons uitsien na elke erediens saam in die huis van die Here. Wees opgewonde oor elke Bybelstudie, wees soekend na elke Bybeltoerustings-geleentheid omdat ons meer van die Here kan leer. Kom ons wees bly saam met die wat bly is, huil saam met die wat huil, lag saam met die wat lag

(1 Johannes 4:16). So sal ons hierdie liefde wat ons leer ken en glo het uitleef teenoor mekaar en sal ons ‘n gemeente wees wat vir die Here leef.

Kom ons draai vandag weer om en besef dat God nie God is omdat ons so wonderlik is nie, maar omdat God so Heilig en Almagtig is, omdat God, God is. Leef binne die krag van ons Here Jesus Christus omdat Hy ons eerste liefgehad het en ons op grond van sy liefde vandag deur Hom kan leef. Amen.

-Ds. Leon Lubbe

Jou e-posadres sal nie bekend gemaak word nie. Vereiste velde gemerk *

*