ASJAS

ASJAS is die afkorting vir Afrikaanse Studentejeugaksie. Dit word deur die AP Kerk Pretoria-Oos bestuur en bestaan...

WENJAS

WENJAS is die APK Pretoria-Oos se aksie vir jong werkende en getroude lidmate. Wat ons...