asjas
ASJAS is die afkorting vir Afrikaanse Studentejeugaksie. 
Dit word deur die AP Kerk Pretoria-Oos bestuur en bestaan uit vier bestuurslede en ‘n geestelike leier wat ds. Hendrik du Plessis is.

Daar is vier portefeuljes wat ons bestuur en as ons aksies beskou:

  • Sosiaal wat meestal pretaktiwiteite byvoorbeeld ysskaats, kegelbal speel en braai-aande behels.
  • Uitreik wat gedoen word deur die Woord te verkondig en saam te sing by hospitale, ouetehuise en in arm woongebiede.
  • Bybelstudies wat elke tweede Woensdag by die kerk gehou word en deur ds Hendrik gelei word.
  • Sondag-aande wat uit singaande, speletjiesaande en Versie-by-‘n-Kersie-aande bestaan wat direk na die erediens by die kerk plaasvind.

ASJAS skop aan die begin van elke jaar met ’n Eerstejaarskamp af wat in Januarie plaasvind. Alle eerstejaars woon ‘n kamp by sodat hulle vriende in Christus kan maak. Die geestelike toerusting wat hulle tydens hierdie kamp deur middel van onder andere Bybelstudie ontvang, help ook om hulle geestelik en emosioneel voor te berei vir die studentelewe wat voorlê.  Afgesien van die geestelike voorbereiding op die kamp is daar ook hope studentepret, soos ons weereens tydens ons kamp hierdie jaar ervaar het.

‘n Verwelkomingsaand word ook gehou waar ons studente met heerlike lekkernye soos sjokolade-croissants en roomys bederf word– ons het net die grootste waardering vir dié wat dit moontlik maak, want soos almal weet, kan geen student optimaal sonder kos funksioneer nie.

Ons gereelde Bybelstudies vind ook groot byval onder die studente en die kennis en insig wat ons onder leiding van ds. Hendrik verwerf, is onontbeerlik vir studente wat hulle vir die volwasse lewe voorberei.

ASJAS-aksies word weekliks op die afkondigingsblaadjie aangedui en deur middel van SMS’e gekommunikeer. ASJAS nooi alle studente uit om by hierdie aksies in te skakel en sodoende alle fasette van die studentelewe ten volle te ervaar!