BYBELTOERUSTING

Dis nou reeds die derde jaar wat prof. Adendorf vir ons voorgaan in die Bybeltoerusting. Die eerste jaar het ons die Pentateug deurgewerk.  Met iemand soos prof. Adendorf wat so ‘n  diepgaande studie gemaak het, is dit ‘n belewenis.  Daarby het hy baie gereis en maak die foto’s wat hy wys om gebeure en plekke toe te lig alles baie interessant.

Elke lesing vorm ‘n eenheid en is ‘n belewenis!  Alle lidmate word aangemoedig om dit by te woon.  Die Bybelskoling word Sondae na die oggend-erediens van ongeveer 10:30 tot 11:30 in die konsistorie aangebied.

DSC00307 - Bybeltoerusting