Sluit aan by die Bybelstudie vir senior lidmate en bou jou kennis van Gods woord uit.

‘n Paar jaar gelede het Mercia de Villiers die inisiatief geneem om ‘n Bybelstudiegroep in ons gemeente te stig. Die Bybelstudieklasse is met behulp van kasette aangebied en het Woensdae om 9:00 plaasgevind. Dit het dadelik byval onder lidmate gevind en ‘n hele aantal lidmate het die Bybelstudie begin bywoon.

Later jare is ds. Jan de Beer versoek om die Bybelstudieklasse oor te neem en hy het die uitnodiging met graagte aanvaar. Sy aanbiedings, volledig uitgewerk en op skrif, was uitstaande en veral die reeks oor genadegawes het die kroon op sy werk gespan. Nadat ds. Jan geëmiriteer het, het die Bybelstudie ‘n tyd lank sonder predikantsleiding voortgegaan. Gedurende hierdie tydperk het die getal lidmate wat die Bybelstudie bygewoon het, wonderbaarlik nie afgeneem nie. Almal het bymekaar geleer en mekaar se insette aangevul.

Die koms van ds. Leon Lubbe as leraar van die gemeente het ‘n nuwe dimensie aan die Bybelstudie gegee. ‘n Besondere Bybelboek word stap vir stap deurgewerk. Op hierdie wyse word ons kennis van die Bybel weekliks verryk en uitgebou. Dit is egter baie jammer dat so min van ons gemeentelede die voorreg benut om hierdie geleentheid by te woon.

Daar heers ‘n besondere Christelike broederliefde en onderlinge belangstelling tussen die groepie lidmate wat die Bybelstudie bywoon. Dit is immers die grondslag waarop godsdiensbeoefening berus.

Persone wat by die Bybelstudiegroep op Woensdae om 9:00 soggens wil aansluit, selfs diegene wat nie lidmaat van ons gemeente is nie, word altyd met ope arms verwelkom. Die atmosfeer is rustig en ontspanne en daar word nie druk op enige iemand geplaas om vrae te beantwoord nie. Selfs diegene wat die Bybelstudie wil bywoon net om te kom luister na wat bespreek word, is ook hartlik welkom.