ASJAS se Eerstejaarskamp

Hierdie kamp is vir JOU!

Die Eerstejaarskamp word, soos die naam sê, gehou vir eerstejaars. Of jy begin studeer, of begin werk naby Pretoria, ons wil JOU graag leer ken en aan jou ‘n GEESTELIKE TUISTE bied! Dit beteken dat jy die geleentheid binne ASJAS sal kry om geestelik te groei. Jy sal ook jou talente en vermoëns kan ontwikkel om God se koninkryk te help uitbrei. Dit begin hiér, by ons Eerstejaarskamp!

Wat doen ons by die kamp?

Deur die loop van die kamp, streef ons daarna om meer te leer van God. Ons wil jou die nodige geestelike toerusting gee om jou studentejare aan te pak. Ons hou ons ook besig met verskillende kampaktiwiteite, samesang, ens. Goeie studentegees is aan die orde van die dag.

Waaroor gaan dit op die kamp?

Ons wil hê jy moet groei in jou geloof op die kamp. Ons hoop dat jou verhouding met die Here versterk sal word as jy hierdie kamp sal bywoon. By ASJAS kan jy hegte vriendskappe bou met Christene wat oorwegend soos jy dink en voel! Dit help baie om sulke ondersteuning te hê om die druk van ‘n moontlike nuwe omgewing en nuwe vriende te verlig.

Vir meer besonderhede oor die kamp kliek hier.

Hierdie is jou eerste en beste geleentheid om by ASJAS in te skakel.