WENJAS is die APK Pretoria-Oos se aksie vir jong werkende en getroude lidmate.

Wat ons aksie so uniek maak, is dat jongmense met klein kindertjies, hoe woelig ook al, veral welkom is. Bybelstudie word op ’n informele grondslag gedoen, waar almal ’n bydrae kan lewer en elkeen se insig in ’n situasie kosbaar is. Dit bied aan elke jongmens wat passievol is oor God en sy Woord die geleentheid om die Bybel beter te verstaan en in sy/haar daaglikse lewe toe te pas.

Alle werkende jongmense is welkom om saam in die dieptes van God se woord te kom delf. Sluit aan by Wenjas en word deel van ‘n groep mense wat God Drie-enig bo alles liefhet!

“Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat Ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel.” (Maleagi 4:4)