Biblioteek

Die versameling boeke in die biblioteek sluit ʼn wye verskeidenheid onderwerpe en genres in, onder andere teologie, geskiedenis, biografieë, geestelike literatuur, avontuurverhale, ontspanningsverhale en boeke vir die kleuters.

Die biblioteek van die APK Pretoria-Oos is ‘n takbiblioteek van die APK Akademie en boeke kan daarom onderling tussen die twee biblioteke uitgeruil word.

ʼn Belangrike doelwit van die biblioteek is om boeke vir die nageslag te bewaar en daarom maak boeke wat oor die land se geskiedenis handel asook titels deur van ons gevierde skrywers ’n belangrike deel van ons versameling bronne uit.

Gemeentelede kan die biblioteek Sondagoggende na die erediens en Woensdae van 10:00  tot  12:00 besoek.