Prof. Koos Adendorf se visie vir die APK Pretoria-Oos is om ware en suiwer gereformeerde kerk van Christus binne die Afrikanervolksverband te wees wat God Drie-enig in Gees en waarheid aanbid, mekaar in liefde opbou en uitreik na die wêreld in sy sondenood.

Prof. Koos is in Hoedspruit gebore en het in Delmas gematrikuleer. Hy studeer aan die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van die Oranje Vrystaat en behaal die volgende kwalifikasies: B.A.-graad (1973), B.D.-graad (1977), Nagraadse Diploma in Teologie (1978), M.Th.-graad (1988), D.Th.-graad (1996).

Sy passie in die bediening is prediking en Bybeltoerusting.

Hy is op 10 Desember 1977 met Elmarie getroud en het drie seuns en een dogter. Prof. Koos is leraar van die APK Pretoria-Oos sedert 10 Maart 2012.